Tjenester og kompetanse

Markedsføring:

 • Markedsplan
 • Markedsstrategi
  • Målgrupper
  • Budskap
  • Mål
  • Visjon
  • Verdier
  • Kanaler

Miksen er veldig viktig. Digitale medier er vel og bra, men for å nå flere målgrupper er for eksempel lokalavisen, banner og trykt materiell vel så viktig.

Kommunikasjon:

 • Kommunikasjonsplan
 • Kommunikasjonsstrategi
  • Målgrupper
  • Budskap
  • Mål
  • Visjon
  • Verdier
  • Kanaler
 • Intern kommunikasjon
 • Ekstern kommunikasjon
 • Pr/presse
 • Omdømme
 • Miljø og samfunnsansvar
 • Living the brand

Digitale medier:

 • Nettside
 • Intranett
 • Sosiale medier (Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Instagram)

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev er en god form for markedsføring. Prisen er relativt lav hvis man sammenligner andre former markedsføring. Nyhetsbrevene kan skreddersys til ditt ønske. Du vil også få en full statistikk-oversikt og dermed raskt se effekt.

Salg

God erfaring innen salg, spesielt i næringsmiddelbransjen. Alle ansatte er en rolle ved at alt man gjør skal føre til mer salg.

Kurs jeg kan tilby:

 • Sosiale medier
 • Nettsider
 • Powerpoint/Excel/Word
 • Living the brand
 • Digitale medier
 • Sosial kommunikasjon
 • Effektiv spørreundersøkelse