Flere og flere bedrifter, små som store, setter mer ressurser inn på å markedsføre seg på nettet, fordi de ser viktigheten å «være der det skjer». En nettside er i dag bedriftens virkelige ansikt utad til eksisterende og potensielle kunder, klienter og andre samarbeidspartnere. En nettside gir bedriften en mer profesjonell dimensjon.

Mange bedrifter har websider som er dårlig designet eller dårlig på det informative. Disse to faktorene er dessverre for slike bedrifter noe av det viktigste potensielle kunde ser på. En bedrift med en dårlig webside eller ingen webside vil tape mot andre bedrifter som har gode websider.

Søkemotorene kan hjelpe til med å promotere akkurat din webside. Det vil si at med riktig søkeord vil den etter hvert klatre høyt opp på listen over websider som tilbyr dine produkter eller tjenester når folk søker etter akkurat disse.

Fordeler med egen webside:

– Bedriften er alltid tilgjengelig, til kunder og potensielle, 24 timer/365 dager.

– Mer synlig i markedet.

– Trykte brosjyrer, som blir borte, kan enkelt hentes på din nettside

– Flere får tilgang til informasjon om dine produkter og tjenester, når de måtte ønske det.

– Istedenfor å bruke tid i telefonen, kan man henvise kunder til websiden for informasjon.

– Reklame, annonser, Linker på andre web/organisasjons/foreninger kan henvise til deres webadresse der man finner en mengde relevant informasjon. Informasjonen kan alltid være oppdatert.

– Websiden fungerer som et utstillingsvindu for dine produkter og tjenester.

– Det er mye enklere og billigere å oppdatere på hjemmeside enn å trykke nye brosjyrer. Den digitale verden er over oss nå.

– Internett benyttes i dag som informasjonskanal for produkter og tjenester man trenger.

– Bedriftens webside er en viktig del av den totale servicen som bedriften tilbyr kunder. Mange setter pris på å finne informasjon om bedriften også utenom de ordinære åpningstidene.

– En potensiell kunde som finner informasjon på nettet om deres bedrift, vil være svært nyttig og kanskje den faktoren som gjør at disse potensielle kundene velger din bedrift fremfor en konkurrent.