Tilstedeværelse i digitale kanaler gjør det mulig for en bedrift å kommunisere dens verdier direkte og ærlig til sine kunder. Endelig kan vi altså menneskeliggjøre og åpne opp bransjer som har vært litt lukkede – hvis man vil.

Jeg tror at publikum vil forvente det samme av kontakten på nett som de gjør når de er i lokalet. I bedriftene snakker vi med mennesker, ikke maskiner. Og det er menneskene som legemliggjør bedriftens verdier. De bedriftene som har et klart forhold til HVEM de er og hvordan deres kunder ser på dem, vil ha et stort fortrinn hvis de klarer å formidle denne selvinnsikten og være ydmyke nok i forholdet til kunder og omgivelsene. Da har de et godt grunnlag for å lykkes med sosiale medier.

  • Søkeordoptimalisert nettside – lokomotivet i ekstern kommunikasjon
  • Sosiale medier som Facebook, Twitter, Youtube og blogg er viktige kommunikasjonskanaler for å skape engasjement og to-veis kommunikasjon med brukerne/kundene
  • Som følge av engasjementet i sosiale medier får bedriftene som mer lojale og engasjerte kunder. De får også en unik innsikt i kunders behov og forbrukertrender, noe som gir økt innovasjonskraft og klare konkurransefortrinn.
  • Analyse og statistikk – For eksempel Google Analytics

Jeg kan bidra med følgende:

– Ansvar for innholdsproduksjon, support og videreutvikling av digitale kanaler

– Bidra til salgsfremmende og merkevarebyggende aktiviteter i digitale kanaler

– Analyse, rapportering og oppfølging av salg og trafikk i digitale kanaler

– Utvikling og publisering av kampanjer og aktiviteter

– Sikre godt samarbeid mellom bedriftens avdelinger og/eller medarbeidere